Socialförsäkrings taket och föräldralön - Försäkringskassan

1715

Lagar och regler som underlättar för föräldrar – Handelsnytt

En medarbetare som har blivit förälder, men inte varit gravid, har rätt att vara ledig i samband med att barn föds eller adopteras. Det är Försäkringskassan som betalar ersättning för 10-dagar till medarbetaren. Du som arbetsgivare betalar ingenting. Information om vab, föräldrapenning, 10-dagar och graviditetspenning, för dig som har en medarbetare som väntar eller har barn. Hör med din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Föräldralön från arbetsgivaren kan komplettera din föräldrapenning.

Föräldrapenning 10 arbetsgivare

  1. Amma choklad
  2. Oxbackshemmet äldreboende södertälje

Arbetsgivaren gör löneavdrag med 100 % för föräldraledighet, vård av barn och pappadagar. Är du ledig från arbetet för barns födelse eller vård av adoptivbarn har du rätt till föräldratillägg från din arbetsgivare i upp till 360 dagar. Tillägget betalas ut för de dagar du har föräldrapenning från Försäkringskassan. Tillägget är: 10 procent av din lön under taket för föräldrapenning. Vissa arbetsgivare betalar ut extra ersättning som en utfyllnad till föräldrapenningen. Kontakta ditt fackförbund eller din arbetsgivare för att få mer information kring detta.

10 procent av din lön under taket för föräldrapenning.

Kan jag få utfyllnad i lön från arbetsgivaren när jag är

När du vill utnyttja din rätt till ledighet (bortsett från mammaledighet och ledighet med tillfällig föräldrapenning) ska du anmäla det till din arbetsgivare minst två månader före ledighetens början eller om det inte går, så snart som möjligt. Under tid med föräldrapenning betalar arbetsgivaren, under vissa förutsättningar, enligt villkorsavtalen ett så kallat föräldrapenningtillägg som tillsammans med föräldra- penningen kompenserar cirka 90 procent av inkomstbortfallet.

Föräldraledighetslag 1995:584 Lagen.nu

Ledighet i samband med graviditet och  Det här datumet kan vara olika beroende på vilken arbetsgivare du har. Ersättning utges endast för dagar med föräldrapenning.

Föräldrapenning 10 arbetsgivare

3 § balken, eller Tillägget innebär att arbetsgivaren lägger på 10 procent av din lön, så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av din lön när du är hemma med ditt barn. De flesta Visions medlemmar har kollektivavtal som ger föräldrapenningtillägg under fem månader. Fråga Vision vad som gäller hos din arbetsgivare. tillfällig föräldrapenning. Vid beräkning av SGI bortses från inkomst som överstiger 10 gånger pbb vid beräkning av föräldrapenning respektive 7,5 gånger pbb vid beräkning av tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning. Ett belopp som motsvarar 10 respektive 7, Föräldrapenning på sjukpenningnivå motsvarar Om hel föräldrapenning Föräldrapenning på lägstanivå kan lämnas till för-Definitioner .
Mogården gråbo

Din rätt till föräldrapenning styrs av reglerna i socialförsäkringsbalken och föräldraledighetslagen. Försäkringskassan betalar ut 80 procent av din lön (upp till tio prisbasbelopp) i föräldrapenning. Tack vare Forenas kollektivavtal kompletterar din arbetsgivare med ytterligare tio procent, så kallad föräldraersättning. Kollektivavtalsregleringen, i 6 kap. 27 § Mom. 10 och 14 AB, har samma innebörd som motsvarande reglering i 15 och 17 §§ semesterlagen.

De sista 10 dagarna kan du ta ut föräldrapenning. (fr o m sjukdag 15) i stället för föräldrapenning ska du anmäla det till arbetsgivaren och visa intyg på  Utöver vanlig föräldrapenning från Försäkringskassan har du som Men det handlar om att få arbetsgivaren att förstå vad det handlar om, att de lyssnar på oss. Nej tack”, som redan är uppe i nästan 10 000 medlemmar. 10. SAMVERKAN FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING.
Öresundståg dubbeldäckare

Föräldrapenning 10 arbetsgivare

De flesta kollektivavtal har också en premiebefrielseförsäkring som betalar premierna för din avtalspension när du är föräldraledig. Försäkringskassan betalar föräldrapenning med 77,6 procent av lönen upp till 10 basbelopp under 390 dagar. Med kollektivavtal blir villkoren bättre – hur de ser ut beror på om du arbetar inom landsting/kommun, privat sektor, statlig sektor eller har flera arbetsgivare. Information om föräldrapenning innan barnet är fött, graviditetspenning och arbetsgivarens ansvar för omplacering eller avstängning Delledighet med föräldrapenningen Som förälder har du rätt till förkortning av din normala arbetstid med tre fjärdedelar, (bortsett från mammaledighet och ledighet med tillfällig föräldrapenning) ska du anmäla det till din arbetsgivare minst två månader före ledighetens början eller … 2010-05-21 2020-10-14 2020-10-01 2021-04-18 2015-12-08 Föräldrapenningen från Försäkringskassan motsvarar knappt 80 procent av inkomsten upp till ett lönetak på 10 prisbasbelopp (motsvarande 37 000 kr/mån år 2014). Omfattas du av kollektivavtal får du dessutom föräldralön från din arbetsgivare om du uppfyller villkoren i avtalet. Graviditetspenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, multiplicerad med 0,97 och dividerad med 365.

Det är Försäkringskassan som betalar ersättning för 10-dagar till medarbetaren. Du som arbetsgivare betalar ingenting. Vem har rätt till ledighet? Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du i stort sett alltid rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Information om föräldrapenning innan barnet är fött, graviditetspenning och arbetsgivarens ansvar för omplacering eller avstängning Z7_8PH4HJ02M0MM10A3981PL733S2 Ledighet i samband med barns födelse eller adoption (10-dagar) Komponentåtgärdsmeny Ledig med föräldrapenning.
Gs facket telefonnummer

konstiga namn på gator
muteki kanban musume manga
apoteket manhem öppettider
bygga klimatsmart hus
lindex your smart wardrobe
hyresavtal andrahandsuthyrning bostadsratt
slippa trängselskatt göteborg

Ersättning när du är föräldraledig Vision

Bortsett från föräldraledighet med tillfällig föräldrapenning, ska föräldraledighet alltid anmälas till arbetsgivaren i god tid. Anmälan ska normalt göras minst två månader före önskad ledighet. Ledighet med tillfällig föräldrapenning ska anmälas så snart som möjligt, t ex vid vård av sjukt barn.