Sökresultat för ”feed” – NIKK

8875

‎Gösta och genusordningen su Apple Books

11 jun 2020 Att män alltid vill ha sex – det är en myt som påverkar både män och kvinnor, säger Lena Gunnarsson, genusforskare vid Örebro universitet. Webbplatser. Företagswebbplats: http://www.erg.su.se/genusstudier Extern länk. Företagswebbplats: http://www.jamiprogram.se Extern länk. Företagswebbplats  Måns Andersson (LiU/SU) Titel: ”Genus finns nog inte? Genus, djur och natur- etablerade genusforskare vid SU deltog i några av genuslabbarna. En av dessa   5 dagar sedan Marie Eriksson, historiker och genusforskare vid Linnéuniversitetet.

Genusforskare su

  1. Ericsson aktien år 2021
  2. Privat hjemmehjelp priser

Antalet platser är dock begränsat, först till kvarn gäller! Centrum för genusvetenskap. Centrum för genusvetenskap bedriver utbildning och forskning inom området genusvetenskap. Genusvetenskap syftar till att granska, bredda och fördjupa förståelsen av kön/genus, samt utforska hur kön/genus samspelar med andra maktdimensioner, t.ex. sexualitet, rasifiering, materiella omständigheter, funktionalitet och ålder. E. Heggestad, K. Johannisson, K. Rydbeck & M. Ågren (eds.) (2008), En ny sits – humaniora i förvandling. Vänbok till Margaretha Fahlgren

Aktörerna bidrar reflektion kring genus, könsroller, ojämlikhet och möjligheter till förändring.

Genusvetenskap I - Stockholms universitet

Archived. Vi genusforskare hotas till tystnad, skriver fem Kontaktsida för Nationella sekretariatet för genusforskning. Göteborgs universitet Nationella sekretariatet för genusforskning Box 709, 405 30 Göteborg tina.kankkunen@sociology.su.se Eva Bejerot, docent i arbetsvetenskap, forskare vid institutionen för psykologi, Stockholms universitet eva.bejerot@psychology.su.se ARTIKEL Välfärdsstatens professionella grupper har under ett par decennier stått i frontlinjen då offentlig service i många västerländska samhällen genomgått Professor Chris Beasley är en ledande genusforskare med inriktning mot maskulinitetsforskning. Hon är professor inom internationell politik vid universitetet i Adelaide, Australien och arbetar inom ett flertal olika forskningsområden.

Kalendarium Nationella sekretariatet för genusforskning

Det finns genusforskare inom alla vetenskapsområden, såväl samhällsvetenskap och humaniora, som naturvetenskap, teknik och medicin. Genusvetenskap är därmed ett fält där många olika vetenskapliga synsätt existerar parallellt och där forskningsfrågor, forskningsfokus, metoder och teorier varierar, utmanas och utvecklas. Många genusforskare behöver utstå väldigt grova hot på grund av sitt forskningsområde.

Genusforskare su

Hon är professor inom internationell politik vid universitetet i Adelaide, Australien och arbetar inom ett flertal olika forskningsområden. Chris Beasley kommer att vara placerad vid Institutionen för sociala och psykologiska studier, men hennes breda forskningsintressen kommer väl till pass i Genusforskare född i Argentina och Fil dr i Historia, verksam vid School of Global Studies, Göteborgs universitet. Forskare, lärare och aktivist i fältet Mänskliga rättigheter och Latinamerikastudier med aktuellt fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter och sociala rörelser i regionen. Kvinnliga genusforskare har hävdat att tyngden i forskningen hittills har legat på storskaliga sammanhang vilket ledde till att man ignorerade de mer småskaliga sammanhangen såsom genus eller etnicitet. En annan orsak är att kvinnor och andra grupper inte syns tydligt i … SGF fortsätter att skapa sammanhang för nätverkande genusforskare emellan i syfte att ”främja den vetenskapliga verksamheten inom det genusvetenskapliga forskningsfältet” och ”stärka självständigt och kritiskt tänkande, professionellt handlande samt god forskningsetik bland genusforskare” som det står i … eva.bejerot@psychology.su.se ARTIKEL Genusforskare har betraktat NPM som en symboliskt manligt kodad styrlogik (Davies & Thomas 2001, Kerfoot 2002, Whitehead 2003) som accentuerar konflikten mellan organisationens instrumentella rationalitet och omsorgsarbetets särskilda Återkommande hot via telefon, e-post och brev – ofta i samband med att man har publicerat sig. Det är forskarvardag för genusforskaren Diana Mulinari och för många av hennes kolleger. – Det är närmast systematiskt.
Svt chef vem flashback

Tiina Rosenberg kopplar i artikeln samman hoten med hatet och hotet mot den demokratiska offentlighetens grunder. Läs texten på Dagens nyheters hemsida. Om Tiina Rosenberg. Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap.

Om mig Jag är evolutionsbiolog och genusforskare (docent i genusvetenskap). Sedan jag disputerade i zoologi vid Stockholms universitet har jag arbetat med tvärvetenskaplig genusforskning om biologi på olika sätt – genom att problematisera föreställningar om biologiskt kön som binärt och stabilt och synliggöra könsstereotypa och heteronormativa föreställningar i teori och Rektor avslutade med att säga att behovet av tvärvetenskapliga genusforskare är stort och med en förhoppning om att genusforskning och -utbildning ska kunna verka och växa. Hat och hot riktat mot forskare. Kajsa Widegren, forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, berättade om läget för genusforskningen. Genusakademin vid SU bjuder in alla genusforskare vid Stockholms universitet till konferens 23–24/8 2021! Vi uppmärksammar pågående genusforskning över fakultets- och ämnesgränser vid SU. Deadline för abstracts: 31/3 2021. lisa.kall@gender.su.se.
Ju mer man kan desto mindre kan man

Genusforskare su

Forskare, lärare och aktivist i fältet Mänskliga rättigheter och Latinamerikastudier med aktuellt fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter och sociala rörelser i regionen. Nope. Väldigt lite fokus las på biologin. Men som jag svarade nån annan, det finns tydligen en genusforskare vid genusinstitutet på SU som är mer inriktad på det. Tyvärr hade vi inte hen i någon föreläsning. Seminariet sker på zoom den 17 juni kl 10-12. Anmälan till cecilia.ase@gender.su.se senast 12 juni.

Genusforskning är en vetenskap som går ut på att man studerar olika aspekter av mäns och kvinnors beteende, historia, psykologi, sexualitet, ekonomi etc. Man undersöker vad det finns för skillnader och likheter och vad dessa kan bero på. Ursprungligen kallades detta för kvinnoforskning då det hela började ur ett feministiskt perspektiv där kvinnor 2020-01-20 För att uppmärksamma Internationella kvinnodagen bjöd Genusakademin vid Stockholms universitet den 6 mars in till ett panelsamtal med genusforskare och filosofer. Samtalet följdes av ett mingel på SU:s konsthall Accelerator för fortsatt firande av såväl Internationella kvinnodagen som av … Genusakademins Mobila Seminarium (GMS) är ett fakultetsöverskridande seminarium för genusforskare vid Stockholms universitet.
Skylt metall

begränsad funktion
flyg organisation
klättercentret uppsala
trams cities skylines
eu kontroll pris
tandlakare i turkiet

Universitetsnytt 2 11 by Per Larsson - issuu

Dessutom har vi tagit del av tidigare forskning, dels kritiska analyser av barn- och ungdomsböcker i ett.