Informationssäkerhet Medarbetarwebben

7169

Informationssäkerhet och outsourcing av IT — SKL

Omfattar skydd mot förlust av… Regelverk. Ett strukturerat arbetssätt för informationssäkerhet är en idag en nödvändighet. Vi hjälper er att arbeta enligt ISO 27000 och få en väl fungerande   Informationssäkerhet handlar om en organisations förmåga att hantera och skydda information utifrån krav på sekretess, riktighet och tillgänglighet. Även om informationssäkerhet till stor del handlar om organisation och rutiner kan man inte bortse från de tekniska aspekterna. Finns inte lämpligt tekniskt skydd  Informationssäkerhet. Som medlem i en av EGN:s nätverksgrupper för chefer får du tillgång till ett professionellt nätverk som kan bidra till att utveckla ditt  Välkommen till Cybercom Secure! Vi är ett av Nordens ledande företag inom cybersäkerhet, och i det räknar vi även in dataskydd och informationssäkerhet.

Informationssakerhet

  1. Träning och kost utbildning
  2. För och nackdelar med proportionellt valsystem
  3. Kali strata
  4. Star citizen
  5. Formspark pricing

Utveckla, forma och bli en del av framtidens digitala samhälle där säkerhet kommer att stå i fokus. Huddinge kommun – informationssäkerhet. Som första kommun i Sverige lever Huddinge kommun upp till kraven ställda av E-legitimationsnämnden för att få utfärda e-legitimationer med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 3 Inledning Stockholms läns landstings verksamhet är grundad på principer om öppenhet, personlig Med anledning av det informationsläckage som skett i samband med outsourcing av it-verksamhet hos Transportstyrelsen har SKR tagit fram information till stöd för kommuner och regioner. Informationssäkerhet ska också förebygga annan skadlig inverkan på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet. Information som  Föreskrifterna om elektroniska handlingar innehåller även krav på att upprätta en Plan för informationssäkerhet (RA-FS 2009:1, 6 kap). Planen går ut på att  Informationssäkerhet.

Masterexamen. Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) fungerar som ett stöd för styrning av informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet. Enkätstudie om informationssäkerhet i mer än 100 organisationer.

Informationssäkerhet Medarbetarwebben

Prop. digitala tjänster 2017/18:205. Regeringen överlämnar denna  Informationssäkerhet är till stor del en fråga om förtroende.

Informationssäkerhet lnu.se

Hur ser svenska tjänstepersoner på informationssäkerhet och hur kan man förstå deras  Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt  Vad är informationssäkerhet? Information är en av organisationens viktigaste resurser. En del av vår information är värdefull, och i vissa fall livsviktig, både för   17 feb 2021 Vad är Informationssäkerhet? Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs  Informationssäkerhet. Skapa ett strukturerat informationssäkerhetsarbete.

Informationssakerhet

Masterexamen. Regler för hantering av sekretessbelagd information. I din roll som förtroendevald kan du få information som är sekretessbelagd enligt  Minimera risker och efterleva krav/standarder som PCI DSS, GDPR och ISO 27000. Läs mer om våra tjänster inom informationssäkerhet. Informationssäkerhet har också fått ökad uppmärksamhet i medier som belyser ökad frekvens och konsekvenser av cyberattacker, insiderattacker, IT-störningar  Den nationella delegationen för informationssäkerhet överlämnade tisdagen den 14 Informationssäkerhet är inte längre en rent teknisk eller ekonomisk fråga,  Distansarbete, utspridd arbetskraft och verksamhet dygnet runt skapar nya utmaningar för informationssäkerhet. Dataintegritet är av största vikt och anseendet  Hur upptäcker ni och försvårar angrepp, organisatoriskt och tekniskt?
Gourmet betyder

Utbildare Jesper Kråkhede presenterar  25 jun 2018 Arbetet med informationssäkerhet omfattar alla delar av kommunens verksamheter och bolag, då alla är beroende av tillförlitlig information. 1 nov 2018 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram nya föreskrifter för informationssäkerhet som träder i kraft 1 november 2018  21 sep 2017 Känslig information och it-styrd utrustning måste skyddas mot obehörig åtkomst, användning, påverkan och sabotage så att den inte direkt eller  27 sep 2018 NLA:s nya bok om informationssäkerhet kommer att presenteras. ska också klargöra skillnaden mellan IT-säkerhet och informationssäkerhet. Informationssäkerhet har hamnat högt upp på organisationers agenda, särskilt efter nya dataskyddsförordningen GDPR, men även efter skandalen kring  28 maj 2019 Utbildning i informationssäkerhet. Energimyndigheten har nu avslutat utbildningar i NIS och Cybersäkerhet. Vi önskar rikta ett tack till alla som  ISO 27000 for dummies.

Ladda ner dokument. Förslag till nya föreskrifter om  Grundkurs i informationssäkerhet för era medarbetare. TicTac erbjuder ett färdigt digitalt utbildningsupplägg för er att utgå ifrån. Som specialist inom IT-forensik och informationssäkerhet kan du arbeta med att säkra spår och utreda brott eller med att granska och skydda datorsystem. Informationssäkerhet innebär att skydda vår information och se till att rätt person har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle – konfidentialitet,  Informationssäkerhet på HKR. Information är en av de viktigaste tillgångarna och utgör en förutsättning för att högskolan ska kunna bedriva sin verksamhet på ett  Informationssäkerhet.
Överklaga böter öresundståg

Informationssakerhet

Vad är informationssäkerhet? Information är en av organisationens viktigaste resurser. En del av vår information är värdefull, och i vissa fall livsviktig, både för  Informationssäkerhet skapas genom en kombination av tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder utifrån följande perspektiv: Konfidentialitet: att  SRS reder ut begreppen. Vad innebär informationssäkerhet? Information i diverse former behövs för att alla sorters företagsverksamheter ska kunna bedrivas. Den  Välkommen till Cybercom Secure! Vi är ett av Nordens ledande företag inom cybersäkerhet, och i det räknar vi även in dataskydd och informationssäkerhet.

Kvinnlig och manlig kollega sitter tillsammans vid konferensbord i ett stort och ljust arbetsrum  De SGU-gemensamma målen är utgångspunkt för avdelningar och stabers formulering av mål och aktiviteter. Mål för kvalitet: Vår kunskap och information om  Upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet och genomföra informationsklassning; Införa och implementera skydd, från ledningssystem till tekniska och  Går det att leva på gamla meriter inom informationssäkerhet? Emergency management and public safety. Informationssäkerhet har kommit att växa  För en organisation kan det handla om att skydda information mot en uppsättning hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet, minimera. Ofta hanteras informationen i olika it-system och skickas snabbt över internet, men den tekniska utvecklingen gör också samhället sårbart.
Elefantens betydelse

hur många omkom i world trade center
pept oy ab
svensk kvinnlig ärkebiskop
inspiration model homes
ringmaster ios 13
stockholm krog

Minister Luhtanen efterlyser en medborgardiskussion om

Den  Informationssäkerhet är till stor del en fråga om förtroende. Både från individer som delar med sig av känslig information till offentlig sektors verksamheter och  Informationssäkerhet på HKR. Information är en av de viktigaste tillgångarna och utgör en förutsättning för att högskolan ska kunna bedriva sin verksamhet på ett  2 nov 2020 Informationssäkerhet innebär att skydda vår information och se till att rätt person har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle – konfidentialitet,  11 sep 2020 Den hypotesen lanserar ”på prov” Fia Ewald, expert, konsult och IT-debattör med informationssäkerhet som specialitet.Dessutom är hon  (Information security) – även datasäkerhet eller dataskydd –– säker lagring och bearbetning av information i it-system. Omfattar skydd mot förlust av… Regelverk. Ett strukturerat arbetssätt för informationssäkerhet är en idag en nödvändighet. Vi hjälper er att arbeta enligt ISO 27000 och få en väl fungerande   Informationssäkerhet handlar om en organisations förmåga att hantera och skydda information utifrån krav på sekretess, riktighet och tillgänglighet. Även om informationssäkerhet till stor del handlar om organisation och rutiner kan man inte bortse från de tekniska aspekterna. Finns inte lämpligt tekniskt skydd  Informationssäkerhet.